Privacy

Topvillas hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Topvillas houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van uw reis;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Topvillas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld uw offerteaanvraag of uitvoering van uw reis).

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Topvillas de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen volgens paspoort
 • Achternaam volgens paspoort
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst (offerteaanvraag / uitvoering van uw reis) en daarna ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Topvillas registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele voorkeur, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging, tenzij u ons schriftelijk toestemming hiervoor geeft omdat het van belang is voor de uitvoering van uw reis.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES
Topvillas verzend nieuwsbrieven naar al haar doelgroepen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de e-maildienst MailChimp. Indien u geen informatie wenst te ontvangen over producten en diensten van Topvillas, kunt u zich via een link in een nieuwsbrief altijd gemakkelijk uitschrijven. Mocht u daar twijfels over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen: info@topvillas.info

 

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het boeken van uw vliegreis, autohuur of accommodaties.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Uw gegevens worden nooit doorverkocht aan derde partijen voor commerciële exploitatie. Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan ervan uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.

 

COOKIES

Als u de website van Topvillas gebruikt, wordt er informatie over uw gebruik op de website verzameld, door middel van cookies. Deze informatie is volledig anoniem. Een cookie onthoudt alleen uw voorkeuren en interesses, zodat wij onze website nog beter kunnen maken. Er zijn twee soorten cookies op de website van Topvillas:

 • Functionele cookies: Functionele cookies zijn nodig voor het goed laten werken van (delen van) onze website. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren en kan het zijn dat u uw boeking niet kunt afronden.
 • Analytische cookies: de analytische cookies van Google Analytics zijn belangrijk voor ons. Zonder deze anonieme gegevens kunnen wij de website namelijk niet verbeteren. Google Analytics verstuurd de informatie van die cookie naar de servers van Google en toont ons vervolgens een rapport over de activiteiten op de website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. Deze verwerking dient alleen bovenstaand omschreven doel.

U kunt cookies uitschakelen en verwijderen via de browserinstellingen. U vindt dit bij de instellingen direct in uw browser.

 

GOOGLE ANALYTICS
Topvillas kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Topvillas te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Onze medewerkers die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

VRAGEN
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een mail naar info@topvillas.info of gebruik de gegevens op de contactpagina van onze website.

 

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.